Kapittel 4 – Korttelling i blackjack

Kan du forutse hvilket kort det er mest sannsynlig at du vil få, vil det hjelpe deg å ta de rette avgjørelsene for hvordan du skal spille din hånd og dermed oppnå best mulig resultat. Å bruke en standard strategi kombinert med å telle kort kan gi deg en langt større fordel enn om du bare benytter én strategi. I dette kapittelet av denne blackjack og live blackjack-guiden fra Betsson skal vi se nærmere på de grunnleggende prinsippene og teorien bak å telle kort i blackjack.

Er det lov å telle kort?

Mange som spiller blackjack i live casino benytter en strategi som går ut på å telle kort. Dette er den mest kjente blackjack-strategien som finnes og mange tror den er ulovlig. Det finnes derimot ingen lover som sier at det er forbudt å telle kort når du spiller blackjack, live blackjack eller andre kortspill, men det betyr ikke nødvendigvis at casinoene vil tillate det. Ettersom et casino selv kan velge hvilke spillere de vil tillate i sitt casino og hvilke regler som skal gjelde, så har de aller fleste landbaserte casinoer nektet spillere å telle kort, fordi de mener korttelling gir spilleren en for stor fordel.

På nettcasino er det derimot annerledes. Ettersom du ikke er fysisk tilstede på casinoet er det ingen som kan sjekke om du holder oversikt over kortene eller ikke. Du står dermed helt fritt til å telle kort. Derimot må du være klar over at det finnes tiltak på plass i ethvert blackjack og live blackjack-spill som gjør at du ikke kan oppnå full fordel ved korttelling.Slik sikrer casinoer seg mot korttelling

Når du spiller blackjack trekker dealer kortene fra det som kalles for en sko. Dette er en beholder som kortene blir lagt i etter at de er stokket, slik at dealer kan trekke ett og ett kort til både spillere og seg selv. I denne skoen befinner det seg ikke bare én kortstokk, men flere, og at det er mange kortstokker i bruk er grunnen til at det er veldig vanskelig for spillere å forutsi hvilket kort som trekkes. Å telle kort om man kun spiller med én kortstokk, altså 52 kort, er ikke så vanskelig, og det skal ikke deles ut mange kort før du kan begynne å få gode sjanser til å tippe hvilket kort du kan forvente å få. Når det derimot spilles med åtte kortstokker er det over 400 ulike kort i skoen, og da blir det å forutsi neste kort nærmest umulig.


Slik-sikrer-kasinoer-seg-mot-korttelling-Betsson

Skal du telle kort er det derfor mest lønnsomt å spille det som heter Single Deck Blackjack. En ekte variant av dette spillet tilbys derimot veldig sjelden hos et casino, for ofte er det lagt til en liten tilleggsregel eller to for å få ned fordelen for spilleren, sånn at huset fortsatt har et overtak. For eksempel kan du få en mindre gevinst for en “blackjack”, eller automatisk tape ved en “push” med dealer.

I tillegg til å ha mange kortstokker i en sko er det også et annet virkemiddel casinoene har for å sikre seg mot korttelling, og det er et «cut card». Dette er et kort som legges til i skoen, omtrent halvveis gjennom kortene eller ved ⅔. Når dette kortet kommer skal alle kortene stokkes på nytt og skoen fylles opp igjen. Det betyr at du aldri kommer deg til enden av skoen. Dette fordi det er omtrent halvveis i skoen man kan begynne å få en fordel ved korttelling.


Teorien-bak-blackjack-strategien-Betsson

Teorien bak strategien

Selve teorien bak strategien ved å telle kort er at du skal kunne forutsi om det er gode sjanser for å få en bra hånd eller om det er store sjanser for at du går “bust”. I motsetning til hva mange tror handler det derimot ikke om å tippe deg til det nøyaktige resultatet ved å forutse akkurat hvilket kort som kommer. Det handler mer om å forutse om kortet er høyt eller lavt. Med hele fire ulike kort per sort per kortstokk verdt 10 poeng er det langt flere høye enn lave kort i en kortstokk når det spilles blackjack og live blackjack. Om du klarer å forutse om ditt neste kort er høyt eller lavt er mye gjort i forhold til det å telle kort og lykkes i blackjack.

Slik kan du telle kort

For å ha best mulige sjanser for å forutse om det er lav eller høy verdi på ditt neste kort er det to vanlige strategier. Du kan enten rett og slett telle høye eller lave kort, noe som betyr at du holder en oversikt over hvor mange kort som er delt ut og hvor mange av disse som regnes som høye. Et høyt kort er selvsagt kortene verdt 10, ofte også 9, mens kortene 2-6 regnes som lave kort. Esset holdes utenom denne tellingen, siden det kan gi både 1 og 11, men skal det gis en verdi regnes det som høyt. 7 og 8 regnes oftest som ganske nøytrale kort, som verken er lave eller høye. Har flere lave enn høye kort blitt delt ut i forhold til hvor mange kort det er totalt i skoen vil dette tilsi at sjansene for å få et høyt kort er gode, og høye kort anses vanligvis som en fordel for spiller i live casino.

En enkel metode for å holde oversikt over kortene er å gi kortene en verdi. Slik fordeles verdiene:

●  Kortene 2-6 = +1

●  Kortene 7-9 = 0

●  Kortene 10-A = -1


Slik-kan-du-telle-kort-Betsson

For hvert kort som deles ut fra skoen legger du til eller trekker fra verdien kortet har fått. Ender du på et negativt tall betyr det at det er flere lave enn høye kort igjen i skoen, men om du ender på et positivt tall betyr det at det er flere høye kort igjen.

Du kan selvsagt også telle hvert enkelt kort for å telle deg frem til nøyaktig hvilke kort som er igjen i skoen, men for folk flest blir dette nærmest umulig å holde oversikt over.

Korttelling som blackjack-strategi

Med et «cut card» og mange kortstokker i bruk blir det vanskelig å oppnå en perfekt blackjack og live blackjack-strategi ved å kun telle kort. Huset, altså casinoene, sikrer seg selvsagt så godt de kan mot denne populære strategien, men helt beskyttet er de ikke. Selv om det å stole utelukkende på å telle deg frem til et godt resultat hvor du vinner gang på gang er litt vel risikabelt, kan du fortsatt oppnå fordeler ved å telle kortene. Kombiner derfor det å telle verdien av kortene som høye eller lave, og bruk dette sammen med en av de andre strategiene som ofte benyttes for å oppnå fordeler i blackjack. Les mer om den grunnleggende strategien for å oppnå et perfekt spill i foregående kapittel, og finn ut hva du bør og ikke bør gjøre i blackjack i live casino i neste kapittel.

Les mer: Kapittel 5 – Tips for å spille blackjack