Kapittel 6 – De vanskeligste hendene å spille

En god grunnregel i blackjack er at alle hender skal spilles og det å gi opp, eller “fold”, ikke er å anbefale. Det samme gjelder det å kjøpe forsikring når dealer har et ess. Dette er svært uvanlig praksis, da det regnes som ugunstig for spilleren. Det finnes derimot noen unntak. Om du har en hånd som bør spilles eller ikke, kommer ikke bare an på hvilke kort du får utdelt, men også hvilket kort dealeren har. Å vite når du bør gjøre hva, og ikke minst når du ikke bør gjøre noe vil gi stort utslag for langvarig suksess ved blackjack-bordet. 

I denne blackjack-guiden skal vi se nærmere på noen av de vanskeligste hendene å spille og hvilke hender du rett og slett ikke bør spille. 

Disse hendene bør du gi opp

Når du spiller vanlig American Blackjack er det kun sju ganger du bør vurdere å gi opp hånden din, av totalt 125 ulike kombinasjoner av dine og dealer sine kort. Det betyr at nesten alle hender bør spilles og det å gi opp er sjelden den beste løsningen om du vil spille blackjack eller live blackjack med en perfekt strategi. Det kan derimot være at spillet du spiller har regler som tilsier at du ikke kan velge “fold”, hvilket betyr at du ikke har muligheten til å gi opp hånden din uten å spille den. Du kan dermed ikke velge å få tilbake halvparten av innsatsen din. Kan du ikke gi opp hånden må du derfor velge nest beste alternativ. 

Har du et ess, som kan regnes som både 1 og 11, på hånden, skal du aldri gi opp en hånd. Med andre ord er det bare når hånden er hard du bør vurdere å gi opp, og dersom du har en hard 15, 16 eller 17 på hånden kan det være en god idé. Dette gjelder derimot kun om dealer sitter på 9, 10 eller A. Dette er de verste kombinasjonene:

  • Du har 15 på hånden og dealer har 10 eller A.
  • Du har 16 på hånden og dealer har 9, 10 eller A.
  • Du har 17 på hånden og dealer har A.


Disse-hendene-bør-du-gi-opp-Betsson

Tillates det ikke å gi opp hånden din i den versjonen av blackjack du spiller, så bør du for de to første alternativene heller velge “hit”, og dermed trekke et nytt kort. For siste alternativ bør du heller velge “stand”, altså stå med de kortene du har.

I tillegg til hendene vi nevnte over er det ett tilfelle til hvor du bør gi opp hånden dersom det er mulig, og det er om du har par i 8 og dealer har A. Denne hånden bør ikke spilles, men om den må spilles er beste alternativ å splitte hånden. Husk bare at dette er gjeldende når dealer har et ess, hvilket betyr at det er fare for at dealer har blackjack. Ved å splitte dobler du innsatsen din for spillerunden. Selv om det er overhengende fare for at dealer sitter på 21 med sine to første kort er splitt likevel å anse som det beste valget om du ikke kan velge “fold”. Dette gjelder kun for amerikansk blackjack, ettersom du ikke får vite hva dealer sitt “hole card” er før du har spilt ferdig hånden din.

Bør du kjøpe forsikring?

Ettersom forsikring er noe spillere bare blir tilbudt om dealer sitt kort som er vendt opp er et ess, er det lett å tenke at det kan være gunstig. Tross alt vil du være noe beskyttet dersom dealer faktisk sitter på et kort verdt 10 som sitt “hole card”, altså kortet som er vendt ned i American Blackjack. Å kjøpe forsikring er derimot langt fra gunstig og huset har sjelden en like stor fordel som når spillere velger å plassere en ekstra sideinnsats for å forsikre hånden sin. 


Bør-du-kjøpe-forsikring?-Betsson

Spiller du derimot European Blackjack, hvor dealer sitt “hole card” (dealer sitt andre kort) ikke trekkes før alle spillere er ferdige med å spille sin hånd, så kan saken stille seg noe annerledes. Forsikring er ikke nødvendigvis å anbefale, men til gjengjeld bør du unngå å splitte eller doble når dealer sitter på et ess. Grunnen til det er at dealer ikke vil sjekke for blackjack før du allerede har spilt din hånd. I American Blackjack sjekker dealer umiddelbart for “blackjack” så snart alle spillere har valgt om de vil kjøpe forsikring eller ikke. Dette er gunstig ettersom du kan spille hånden din etter optimal strategi, dersom det viser seg at dealer ikke har et ess og et kort verdt 10. Det betyr at du ikke trenger å bekymre deg for å øke innsatsen ved å doble eller splitte i American Blackjack.

Bruk en blackjack-tabell for å spille perfekt

Dersom du vil ha en skikkelig oversikt over når du bør gjøre hva bør du bruke en blackjack-tabell. Denne vil fortelle deg akkurat hva du bør gjøre i enhver situasjon, med utgangspunkt i både hvilke kort du sitter med og hvilket kort dealer har. Husk bare at det å bruke en tabell ikke betyr at du vil vinne hver gang, siden det kun betyr at du foretar de trekkene som gir deg de matematisk største sjansene til å vinne. Blackjack er et ferdighetsspill, men flaks og uflaks vil alltid spille en rolle.


Bruk-en-blackjack-tabell-for-å-spille-perfekt-Betsson

En annen ting du bør ha i bakhodet er at ikke alle tabeller kan brukes for alle versjoner av spillet. Ettersom det kan være ulike regler for når du kan splitte, når du kan doble og ikke minst når du kan gi opp en hånd, må du bruke en tabell tilpasset det spillet du velger. Når du spiller på nett vil alle bord være merket med hvilken type blackjack det er som spilles. Om det kun står “Blackjack” er det trygt å anta at det er den amerikanske versjonen som tilbys, ettersom dette er standardversjonen av spillet.

De vanskelige hendene oppsummert

Velger du å ikke bruke en tabell, men heller spiller basert på dine egne kunnskaper kan du ha som grunnregel at alle hender skal spilles. Det er såpass sjelden det er best å gi opp en hånd at dette ikke vil påvirke dine vinnersjanser nevneverdig i det lange løp. Å vite hvilke hender som er gode og hvilke som ikke er det vil uansett være viktig, da dette ikke minst vil påvirke når du bør velge å doble innsatsen din med en “double down”. Det er langt oftere at dette er det beste valget kontra å gi opp hånden, og det å identifisere disse mulighetene vil i større grad påvirke gevinstene dine i det lange løp.

Å aldri kjøpe forsikring i blackjack eller live blackjack er også noe du bør ha i bakhodet, men du bør samtidig være forsiktig med å foreta valg som øker innsatsen din når dealer sitter på et ess. Spiller du en variant av spillet hvor dealer ikke sjekker sitt “hole card” før du er ferdig med å spille hånden din kan det være gunstig å enten gi opp en dårlig hånd, eller kjøpe forsikring dersom du sitter på gode kort. 

Les mer: Kapittel 7 – Nettversjoner og hvordan de har endret spillet