Så många svenskar är positiva till VAR

2018 användes VAR-systemet för första gången i ett stort mästerskap, då under fotbolls-VM. Efter mästerskapet fick systemet en hel del kritik för att det medförde långa avbrott. Men för de rättvisa svenskarna är valet om VAR en självklarhet. En undersökning från Kantar Sifo som gjorts på uppdrag av Betsson visar att sex av tio svenskar är positiva till VAR att jämföra med en av tio, som bestämt säger nej och tycker det förstör fotbollen. Dessutom har 40 % av svenskarna fått nog av filmning och vill se mer aktiv bestraffning.

I en Sifo-undersökning har 2100 svenskar fått tycka till om en mängd olika debatterade fotbollsregler. Överlag visar undersökningen en stor öppenhet att se över reglerna både vad gäller mer aktiv bestraffning men också att införa nya regler. Var fjärde svensk vill se en mer aktiv bestraffning mot maskning och hela två av fem svenskar vill se fler domslut mot filmning. Det är framför allt svenska män som ställer sig allra mest kritiska till maskning och filmning där var tredje tillfrågad, 32 %, vill se kraftfullare åtgärder mot maskning och varannan man, 52 %, vill se fler domaråtgärder mot filmning.

Synen på att införa nya regler är förhållandevis positiv, där exempelvis ”inga byten på tilläggstid” eller ”inför effektiv speltid med kortare halvlekar” båda får stöd av nästan var tionde svensk.

– VAR är något som har delat in fotbollsvärlden i två läger och det är lite förvånande att en sådan stor del av svenskarna ställer sig positiva. Kanske har man blivit mer van efter införandet och fått en positivare inställning när systemet använts mer effektivt än det gjorde inledningsvis. Vidare är det intressant att se att så pass många vill införa nya regler och det visar kort sagt att många verkar trötta på onödiga avbrott och fusk i fotbollen, säger Robin Olenius, PR-chef på Betsson.


TotalManKvinna
Mer aktiv bestraffning mot filmning42%52%32%
Mer aktiv bestraffning mot maskning24%32%16%
Inför effektiv speltid med kortare halvlekar8%10%6%
Inga byten på tilläggstid8%9%7%
Fler byten7%10%4%
Inför 10-minutersutvisning7%10%4%
Tydligare handsregel5%8%2%
Slopa offside4%7%1%
Slopa målchansutvisning1%2%1%
Ingen av ovanstående8%9%6%
Tveksam, vet ej37%23%52%

Tycker du att VAR (assisterande videodomare) ska användas under EM 2021?

TotalManKvinna
Ja – Rätt ska vara rätt58%66%49%
Nej – VAR förstör fotbollen10%13%7%
Tveksam, vet ej32%22%43%

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av Kantar Sifo på uppdrag av Betsson i form av 2106 online-intervjuer med ett representativt urval av svenska allmänheten i åldern 16 – 79 år. Undersökningen styrdes så att minst 100 personer från samtliga 21 svenska län deltog. Undersökningen genomfördes under perioden 21 – 31 maj 2021 med frågor som rörde om och hur man planerar att följa EM, samt vad man tror om Sveriges möjligheter.